Grupa Keywords Studios jest globalnym dostawcą usług dla producentów gier wideo. Dzięki pasji do gier, technologii i nowych mediów stworzyliśmy unikatową platformę wspierającą branżę gier na całym świecie.

W związku z dynamicznym rozwojem naszego studia w Katowicach poszukujemy osoby na stanowisko Samodzielny/a Księgowy/a.

Jeśli posiadasz wymagane umiejętności, dobrze komunikujesz się po angielsku i chciał(a)byś pracować w międzynarodowymi zespole – dołącz do nas!

Obowiązki:

 • zapisywanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • przygotowywanie, importowanie i wprowadzanie przelewów bankowych,
 • księgowanie faktur i wyciągów bankowych,
 • księgowanie list płac,
 • rozliczanie delegacji pracowników,
 • przeprowadzanie kontroli i rozliczeń kont rozrachunkowych,
 • uzgadnianie obrotów i sald,
 • rozliczanie podatku VAT i CIT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie tych podatków,
 • sporządzanie deklaracji do US, GUS,
 • przygotowywanie raportów i bieżących analiz na potrzeby zarządu,
 • aktywne wsparcie w zakresie przygotowania rocznych sprawozdań finansowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, finansowe lub pokrewne),
 • znajomości programu Comarch ERP Optima,
 • bardzo dobrej znajomości MS Office w szczególności Excel,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • wiedza z zakresu podatku CIT, PIT,VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • wiedza z zakresu kadr i płac,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • zdolności komunikacyjne, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pracy w biurze w Katowicach.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet benefitów pracowniczych,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez szkolenia,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • pracę w nowoczesnym biurze w bardzo dobrej lokalizacji,
 • przyjazną atmosferę.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

————-

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,

· dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,

· podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,

· przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja.katowice@keywordsstudios.com

Apply Now
Share This