Keywords is an international technical service provider to the global Video Game Industry with 45 offices across 20 countries and 4 continents. The organization employs over 5,000 people at peak times working in over 50 languages. Each year, we produce over 80,000 art assets, 21 million words of audio, 250 million words translated, 2.5 million hours of testing and resolve 16 million customer support tickets. We work with 24 of the Top 25 games companies by revenue for 2017.

Keywords FQA is one of Keywords Studios brands offering Functional QA services. KWS Katowice offers FQA, Localisation QA and Player Support services to our clients.

We are looking for a QA Manager to:

 • Work with the QA Director, local Managers, Sales and the CCO to support growth of the team, both locally and internationally.
 • Support the team and make decisions to insure successful project delivery within budget, time frame and quality scopes.
 • Develop and manage successful relationships with KWS clients at a senior, manager and director levels.
 • Manage, lead, motivate, coach and train local FQA Project Managers.
 • Personally, and inspire local team to, always strive for and attain improvements and growth.
 • Embody and preach Keywords Studios values and KWS Katowice values.
 • Improve and develop services within KWS Katowice and elsewhere.

Requirements

 • Fluent in English – written and verbal.
 • Understanding of change management and continuous improvements protocols.
 • Understanding of risk management in the context of the QA process.
 • Understanding of data driven systems to facilitate decision making.
 • Ability to understand one-self, others, and act accordingly for the attainment of set goals.
 • Excellent written, verbal and non-verbal communication skills.
 • Strong leadership skills and decision-making abilities.
 • Capacity to delegate effectively, including decision making where appropriate.
 • Accountable and responsible.
 • Agile, flexible and able to instill change.
 • Skilful in conflict management and giving of constructive feedback.
 • Results driven and able to lead a team to success.
 • Encourages others to keep a high standard of quantity and quality outputs and leads by example.
 • Honest & open communication
 • Ability to meet deadlines in fast paced environments.
 • Self-motivated, innovative and analytical with strong attention to detail and accuracy.
 • Highly organized with the ability to prioritize tasks and work effectively and decisively under pressure
 • Ability to prepare, interpret and effectively utilize management information reports as well as recommend and implement effective solutions in sensitive situations.
 • Advanced skills with MS Excel, Word and PowerPoint.
 • Based in Katowice or available for relocation (Relocation package can be provided)

Desirable:

 • Experience in an Account Management or sales-oriented role.
 • Formal Project Management techniques or training (PMP, Agile, Scrum, etc.).
 • Knowledge of the game testing cycle and certification processes.
 • Understanding of video game business services and processes
 • Client-facing and negotiation skills.
 • Familiarity with defect tracking tools, workflows, test case management tools, agile tools, and project tools, such as JIRA, Confluence, Spira, TestTrack, DevTrack, and DevTest.

PLEASE SEND YOU APPLICATION IN ENGLISH

We kindly ask you to include the clause in your CV:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,

· dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,

· podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,

· przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hr.katowice@keywordsstudios.com

Apply Now
Share This