Specjalista ds. Kadr i Płac wspiera procesy kadrowo-płacowe oraz zadania związane z administracją personalną.

Specialist - Payroll & Personnel Admin supports payroll and personnel administration processes.

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, teczek osobowych pracowników
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym oraz systemie korporacyjnym
 • Udział w procesie naliczania wynagrodzeń, zasiłków, urlopów, potrąceń, korekt
 • Wprowadzanie, kontrola i rozliczanie czasu pracy i nieobecności
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych za zatrudnieniem
 • Przygotowywanie i nadzór nad umowami cywilno-prawnymi
 • Przygotowywanie i procesowane zgłoszeń i wygłoszeń z ZUS, wsparcie w przygotowaniu deklaracji ZUS, korekt
 • Obsługa zapytań i zgłoszeń pracowników oraz zleceniobiorców, w tym udzielanie informacji dotyczących przepisów prawa pracy, zasiłków oraz wynagrodzeń, potrąceń itp.
 • Kontrola terminów badań okresowych
 • Przygotowywanie raportów z zakresu kadrowo-płacowego, dostarczanie danych na potrzeby przygotowywania raportów finansowych i innych
 • Przygotowanie formularzy, instrukcji i procedur dla pracowników
  i liderów
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi
 • Preparing payroll and personnel administration documents
 • Updating data in local payroll system and corporate HR System
 • Supporting payroll calculations, sick leaves, holidays, payroll deductions, corrections etc.
 • Updating, reviewing and settlement of working time and absences
 • Preparing required documents regarding employment
 • Preparing and supervising civil contracts
 • Preparing and processing social security registrations (ZUS), support in preparing declarations, corrections etc.
 • Responding to questions from employees and contractors, including providing information about working regulations, working time, sick leaves, salary payments, deductions etc.
 • Controlling deadlines for obligatory medical examinations
 • Preparing payroll and personnel admin reports, providing required data for financial reports and other
 • Preparing forms, instructions and procedures for employees and leaders
 • Contacting external institutions

Requirements

 • Min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu procesów kadrowo-płacowych
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych itp.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie (B1/B2)
 • Znajomość systemu Comarch OPTIMA (Kadry) będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel)


 • Min. 3 years of experience in handling payroll and personnel admin processes
 • Very good analytical skill
 • Practical knowledge of labor law, social security system etc.
 • Communicative knowledge of English (B1/B2)
 • Knowledge of Comarch OPTIMA (Kadry) will be an asset z
 • Very good knowledge of Office (Excel)

Benefits

 • possibility to work remotely (3-4 days/week)
 • parking space
 • private medical care
 • nice location (Green park area in Katowice)
Apply Now
Share This