Keywords Player Support is a fast-growing service line of the Keywords Studios company that offers customer service positions in the exciting gaming industry! Pioneers & Leaders for over 20 years, we have been the premier international provider of services for companies that publish and develop MMOs, virtual worlds, social games, casual games, mobile games and transmedia content. We also provide services to online payment and virtual goods providers.

Recently, we have opened a new studio in Katowice. If you are passionate about games, fluent in German, can communicate in English, and you would like to work in an international environment, join us!

Responsibilities

 • You would assist video game players in troubleshooting their account issues via ticketing system (no phone).
 • You would interact with our client’s customers for all the inquiries they could have about the game.
 • You would assist the developer by forwarding them important information from all the issues you handle with customers.

Requirements

 • Fluent in German.
 • Communicative in English. Fluency in English is a plus!
 • Interest in video games.
 • All eligible candidates will be required to take our Language Tests to better evaluate their written skills.
 • Ready to work in a studio located in Katowice, Poland.

Benefits

 • Employment contract.
 • Possibility to grow within the gaming industry.
 • Work on interesting projects! We support both AAA games from the biggest developers as well as indie games.
 • Benefits package – private medical care & MultiSport card.
 • Free beverages & fresh fruits.
 • Friendly atmosphere.
 • Free parking space.
 • Chill-out zone with video games.
 • Company parties.
 • Pleasant location in the business area “Green Park”.
 • Salary depending on your profile and experience, between 4500 PLN to 5800 PLN gross.

IMPORTANT: Please tell us about your passion for gaming and your notice period when you apply and write your application in English.

We kindly ask you to include the clause in your CV:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Please note that only selected candidates will be contacted.

———————————————————————————————————————————————-

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja.katowice@keywordsstudios.com

Thank you!

Apply Now
Share This