We are looking for an experienced Financial Manager and Controller to provide local finance leadership for Poland and finance control support to the Player Support Service Line gobally at our office in Katowice.

Main tasks will be:

 • Supporting global Player Support service line;
  • Service Line business partner analysis & reporting to Player Support Service Line Director
   • Co-ordinate billing and reporting for the service line
   • Collate information from Player Support Studios
   • Consolidate Reporting for Service Line
  • Validating accounting for major projects
  • Global Service Line budgeting co-ordination
  • Service Line systems and automation projects – finance support as needed
 • Global Reporting (under IFRS);
  • Preparation of monthly management accounting packs
   • Cord Poland branch
   • Sperasoft Poland (Engineering)
   • Sperasoft Poland (Player Support)
  • Budgeting oversight and preparation of budgets for these entities
  • Financial control (including Debtors, WIP etc.)
  • Ensuring adequate controls are in place to deliver accurate financial results
 • Local Reporting & Compliance
  • Statutory Reporting
  • Oversight of local tax compliance (supported by Group Tax department)
  • Supporting legal restructuring projects where appropriate
 • Supporting automation
  • Finance Systems projects roll-out (under the umbrella of 3EN consultants project management)

Requirements

 • Fluency in both Polish and English
 • Working knowledge of IFRS is important
 • Experience of a multi-national public company environment would be an advantage
 • Ability in interpreting data and to prepare clear and concise reports
 • Strong communication skills is critical
 • Ability in dealing with different stakeholders in every part of the world
 • Common sense and good business acumen
 • “Translator” between finance and operations
 • Commercial awarness and ability to understand and anticipate the needs of both operations and management
 • Problem-solving attitude
 • Good IT literacy is essential, especially Excel

Please while applying, send your application in English.

We kindly ask you to include the clause in your CV:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

__________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,

· dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,

· podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,

· przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja.katowice@keywordsstudios.com

Apply Now
Share This