Keywords Studios Group is a global service provider for game developers. At Keywords, we are using our passion for games, technology and media to create a global services platform for video games and beyond. We aim to become the “go to” provider of technical services. We have created a unique platform supporting game industry worldwide. We are operating from 50+ Studios located across 4 continents and 20 countries.

An opportunity has arisen for an experienced Localization QA Testing Project Manager to join our new office in Katowice (Poland).


ROLE:

The role of the Testing Project Manager (Test PM) at Keywords International is to initiate, plan, execute, and finalize projects according to clients' requirements and within the project’s constraints (i.e. deadlines, quality and budget).


REPORTS TO:

LQA Service Delivery Manager


ESSENTIAL JOB DUTIES:

 • Liaise with clients to understand their goals and expectations, and anticipate/address client needs and concerns
 • Develop full-scale project plans and associated communications documents.
 • Plan and organize induction of new testers
 • Participation in kickoff meetings with project stakeholders (e.g. Customer, QA Lead, Test Team etc.) and planning testing projects
 • Effectively communicate project expectations to team members and stakeholders in a timely and clear fashion.
 • Providing feedback and identify and resolve issues and conflicts within the project team.
 • Generate post mortem summaries and develop concrete action plans for process improvements.
 • Develop best practices and tools for project execution and management.
 • Delegate tasks and responsibilities to appropriate personnel.
 • Requirements

 • Direct work experience in a Localization QA capacity and strong familiarity with project management software, such as MS Project.
 • Competent and proficient understanding of platforms, such as Xbox 360, PlayStation3, Wii, DS/DSi, 3DS, PSP, PS Vita, iPhone/iPad etc.
 • Demonstrates the highest standards of customer satisfaction, while being deadline driven
 • Demonstrated experience in personnel management.
 • Technically competent with various software programs.
 • Reacts to project adjustments and alterations promptly and efficiently.
 • Flexible during times of change.
 • Persuasive, encouraging, and motivating.
 • Ability to bring a project to successful completion through political sensitivity.
 • Benefits

  • Work on interesting projects.
  • Possibility to grow within the gaming industry.
  • Benefits package - private medical care & MultiSport card.
  • Free beverages & fresh fruits.
  • Friendly atmosphere.
  • Chill-out zone with video games.
  • Company parties.
  • Pleasant location in the business area “Green Park”.


  Please send your CV in ENGLISH while applying for the position.


  We kindly ask you to include the clause in your CV:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  Please note that only selected candidates will be contacted.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,

  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,

  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,

  przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja.katowice@keywordsstudios.com

  Apply Now
  Share This